Θύελλα αντιδράσεων έχει πυροδοτήσει στον κλάδο των εργοληπτών η υποστελέχωση του Περιφερειακού Ταμείου Κρήτης και συγκεκριμένα του τμήματος διαχείρισης δαπανών. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, γεγονός που απορρυθμίζει πλήρως τον προγραμματισμό δεκάδων έργων, καθώς επηρεάζουν με μορφή ντόμινο όλο το μηχανισμό υλοποίησης τους.

Το όλο θέμα που έχει ανακύψει προκάλεσε την παρέμβαση του Συλλόγου Εργοληπτών, όπου η πρόεδρος κ. Ανδρούλα Σουρουλλά με σχετική επιστολή της ζητά την παρέμβαση του Περιφερειάρχη κ. Στ. Αρναουτάκη, προκειμένου να ενισχυθεί το συγκεκριμένο τμήμα με επιπλέον προσωπικό, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που έχει την ευθύνη, και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που σήμερα υπάρχει. Αναλυτικότερα στην επιστολή του Συλλόγου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από συναδέλφους οι οποίοι εκφράζουν τη δυσανασχέτηση τους σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διεκπεραίωση της πληρωμής από το Περιφερειακό Ταμείο Κρήτης των λογαριασμών για την εκτέλεση των έργων που τους αφορούν. Γενική είναι η πεποίθηση ότι η καθυστέρηση αυτή είναι απόρροια προβλημάτων στελέχωσης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας με προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας μόνο υπάλληλος καλείται να διεκπεραιώσει όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τις δαπάνες της Περιφέρειας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Περιφέρεια καλείται να αντιμετωπίσει πάμπολλα θέματα. Η αργοπορία, όμως, αυτών των πληρωμών έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον οικονομικό κυρίως προγραμματισμό των εργολάβων δημοσίων έργων. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα σας παρακαλούμε ως προϊστάμενος των υπηρεσιών της Περιφέρειας να φροντίσετε για την κατά το δυνατό αρτιότερη στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος».