Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε Αποφάσεις Ένταξης των παρακάτω νέων έργων της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογισμού 573.000 ευρώ:

• Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού Ασφενδυλές - Πλατανές Δήμου Καντάνου-Σελίνου

• Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαριού Δήμου Πλατανιά

• Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαλεβιζίου,

καθώς επίσης και απόφαση τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του συνεχιζόμενου έργου «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης» με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 10.000.000 ευρώ.