Του Δημήτρη Αγαπάκη*

Πρόσφατα εγκρίθηκε με σχετική πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο ισολογισμός και ο απολογισμός εσόδων – εξόδων για το έτος 2016.

Τα βασικά συμπέρασμα που αποτυπώνουν τα οικονομικά στοιχεία του απολογισμού σε σχέση με το 2015 είναι η υπερβολικά μειωμένη χρηματοδότηση σε σημαντικούς τομείς όπως: έργα, (μείωση 75%), επενδύσεις,(μείωση 50%), μελέτες, (μείωση 45%), κοινωνική πολιτική-αθλητισμός-πολιτισμός,(μείωση 11%),καθώς και η φουσκοθαλασσιά των δημοτικών πόρων στο ταμείο που έφτασαν τα 40.000.000 ευρώ.

Δημιουργείται εύλογος προβληματισμός για τη συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθεί η δημοτική αρχή, καθώς και για τον αντίκτυπο της στους δημότες.

Γιατί μειώθηκε υπερβολικά η χρηματοδότηση σε σημαντικούς τομείς ενώ υπήρχαν χρήματα στο ταμείο;

Η απάντηση συνδέεται με την αδυναμία αξιοποίησης των ταμειακών διαθέσιμων για την υλοποίηση δράσεων, έργων προμηθειών κ.λ.π. που δεν είναι βέβαια εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ρεαλιστικού αναπτυξιακού σχεδίου. Ακόμη, όμως, κι αν υπάρχει αυτό από μόνο του δεν φτάνει.

Για την εφαρμογή του σχεδίου απαιτείται προγραμματισμός, συντονισμός, ευελιξία, ανάληψη πολιτικής ευθύνης (υπάρχουν περιπτώσεις που η πολυνομία και η γραφειοκρατία δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια), συνεχής παρακολούθηση και άμεσες παρεμβάσεις όποτε δημιουργούνται θέματα που μπορεί να ανατρέψουν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του. Σε όλα αυτά φαίνεται ότι υπήρξε σημαντική ελλειμματικότητα παρά τις όποιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν.

Πώς επιτεύχθηκε η αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων ενώ διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης;

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία η πλημμυρίδα των εσόδων ξεκίνησε από το επίπεδο των 25.000.000 ευρώ που ήταν το 2014, έφτασε τα ταμειακά διαθέσιμα στα 30.000.000 ευρώ το 2015 και τα τερμάτισε στα 40.000.000 ευρώ το 2016.

Αυτό συνέβη κυρίως, επειδή κορωνίδα της οικονομικής πολιτικής την περίοδο 2014-2016 ήταν η αύξηση των εσόδων με κάθε μέσο και κάθε τρόπο. Έγιναν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και εφαρμόστηκε μια σκληρή και σε κάθε περίπτωση αυστηρή, εισπρακτική πολιτική.

Ο Δήμος λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό σαν Τραπεζικός Οργανισμός έχοντας ως κύριο στόχο την αύξηση των καταθέσεων του.

Παράλληλα, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων, στην ολοκλήρωση δράσεων – έργων – προμηθειών κ.λ.π., υπήρξε περαιτέρω αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων αφού ο ρυθμός των πληρωμών (εκταμιεύσεις) ήταν πολύ αργός, και έτσι τα χρήματα παρέμεναν αναξιοποίητα στο ταμείο.

Μήπως πρέπει να υπάρξει αλλαγή ρότας;

Η δημοτική αρχή οφείλει τουλάχιστον από τώρα και στο εξής να ξεπεράσει τις αδυναμίες που παρουσίασε, να αυξήσει τις ¨στροφές¨ της ¨δημοτικής μηχανής¨ και να εφαρμόσει άμεσα, στην πράξη και όχι στα λόγια, ένα ρεαλιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα έχει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο. Ένα σχέδιο αποτελεσματικό, που θα πρωταγωνιστούν οι ανταποδοτικές δαπάνες.

Ο μόχθος και ο ιδρώτας των δημοτών που έχει συγκεντρωθεί στο δημοτικό ταμείο πρέπει να τους επιστραφεί με την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, ωστε να βοηθηθούν οι πολίτες που ασφυκτιούν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Να τους επιστραφεί με παρεμβάσεις και σημαντικά έργα που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και θα επιλύουν τα προβλήματα του Δήμου. Οψόμεθα…

* O Δημήτρης Αγαπάκης είναι εκπαιδευτικός και δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου