Έως αύριο στις 15:00 το μεσημέρι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες να καταθέσουν σχετικό αίτημα στο υπουργείο Ναυτιλίας για την κάλυψη των δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς-Κύθηρα-Αντικύθηρα-Καστέλλι που είναι επιδοτούμενα.

Σημειώνεται ότι το Υπ. Ναυτιλίας κήρυξε χθες έκπτωτη από τη συγκεκριμένη γραμμή την εταιρεία ΛΑΝΕ, που είχε ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι λόγω τεχνικού προβλήματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «ΒΙΤΣΕΝΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» τα εγκεκριμένα δρομολόγια του πλοίου από Πειραιά για Κύθηρα-Αντικύθηρα-Καστέλλι θα παρέμεναν ανεκτέλεστα.

Σύμφωνα με σχετική επιστολή που απεστάλη από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πλοίου σχετικά με τη μεταφορική ικανότητά του, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 άτομα τον χειμώνα και 450 το καλοκαίρι, με ογδόντα κλίνες και επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση με 600 τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης, τα μισθώματα (επιδότηση) για την κάλυψη των γραμμών ορίσθηκαν ως εξής:

Α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΥΘΗΡΑ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων,

β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΥΘΗΡΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων,

γ) ΓΥΘΕΙΟ - ΚΥΘΗΡΑ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος είκοσι χιλιάδων τριάντα (20.030) ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων

δ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΥΘΗΡΑ - ΚΑΣΤΕΛΙ, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα έως 30/09/2017, έναντι μισθώματος δεκαέξι χιλιάδων εξήντα έξι (16.066,00) ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Πάντως αν στη νέα προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για την κάλυψη των γραμμών δεν υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία, τότε θα υπάρξει σύγκληση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέος σχεδιασμός της γραμμής για τη σύνδεση του Πειραιά με τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και το Καστέλλι, αλλά και τροποποιήσεις των δρομολογίων.