«Η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρές Περιφέρειες και οι Περιφέρειες από ισχυρές Περιφερειακές Ενότητες», τονίζουν στην ανακοίνωση με τις προτάσεις και τις θέσεις τους, για τη νέα θεσμική συγκρότηση των Περιφερειών, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες που συμμετείχαν στην 1η πανελλαδική συνάντηση.

Στο κείμενο θέσεων υποστηρίζουν ότι οι προτάσεις της Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για το ζήτημα αυτό προκρίνουν μια λογική συγκεντρωτισμού και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον ρόλο των χωρικών αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Ενοτήτων τόσο στην παροχή τοπικών δημόσιων υπηρεσιών όσο και στον ρόλο τους ως συντονιστών «του συνόλου σχεδόν της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο ενώ αγνοούν παντελώς την ανάγκη ενδογενούς ανάπτυξης και χωρικής ενδυνάμωσης».

Τονίζουν ότι υπέρ της ενίσχυσης των Περιφερειακών Ενοτήτων και του ρόλου των χωρικών αντιπεριφερειαρχών σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση συλλογικού αιρετού οργάνου ανά Περιφερειακή Ενότητα με αποφασιστικές αρμοδιότητες για τα τοπικά θέματα, συνηγορούν τόσο η εμπειρία από τη λειτουργία του θεσμού (των χωρικών αντιπεριφερειαρχών) όσο και η επιστημονική έρευνα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα δε για τα νησιά, προτείνουν τη θεσμοθέτηση του αιρετού έπαρχου όπως και σε ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση ιδιαίτερα μεγάλη από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. Αλεξανδρούπολη - Βόρειος Έβρος).  

Οι προτάσεις για την ενδυνάμωση του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αναπτύσσονται στους άξονες για την:

 -Θεσμική ενδυνάμωση Περιφερειών- Περιφερειακών Ενοτήτων.

Με επανασχεδιασμό των κρίσιμων δημόσιων πολιτικών και επέκταση του πεδίου εφαρμογής και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση καθώς και με ουσιαστική ενδυνάμωση της μητροπολιτικής Περιφέρειας με σαφή οριοθέτηση και ενεργοποίηση αρμοδιοτήτων που θα στηρίζονται σε συγκεκριμένους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) και θεσμικές διαδικασίες.

 - Διακυβέρνηση Περιφερειών - Περιφερειακών Ενοτήτων.

 Με ίδρυση και λειτουργία αιρετού συλλογικού οργάνου ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναδιοργάνωση των Περιφερειών στο πλαίσιο της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης. Επίσης με θεσμοθέτηση του αιρετού έπαρχου, κατάργηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη και διατήρηση του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου με πρόβλεψη αντιμισθίας.

 -Χωρική ενδυνάμωση της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.

 Με πρόγραμμα επενδύσεων, έργων και δράσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως και λειτουργία Υπηρεσίας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αλλά και μηχανισμού Παρακολούθησης των Πολιτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Σημειώνεται ότι για την προώθηση των θέσεων αυτών, οι αντιπεριφερειάρχες συνέστησαν το «Forum Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών», ως δίκτυο διαλόγου, με μέλη της συντονιστικής επιτροπής τους αντιπεριφερειάρχες: Γ. Αλεξόπουλος (Αχαΐας), Γ. Βασιλείου (Δ. Αττικής), Ι. Γιώργος (Χαλκιδικής), Π. Καλλίρης (Κορινθίας), Ε. Κουκιαδάκης (Ηρακλείου), Μ. Λιονή (Ρεθύμνου), Θ. Μαρκόπουλος (Καβάλας), Θ. Πιτούλης (Θεσπρωτίας), Ε. Σημανδράκος (Γρεβενών) και Π. Φιλίππου (Ανατολικής Αττικής).

 Η επόμενη πανελλαδική συνάντηση ορίστηκε για τον Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα ζητούν από την ΕΝΠΕ να οργανώσει έκτακτο συνέδριο με θέμα τις επικείμενες αλλαγές στη θεσμική λειτουργία των Περιφερειών και την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση. Επίσης, καλούν το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί σε ευρύ και ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για το θέμα.