Ξεκινούν τα έργα για την αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου του Δερματά, καθώς ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός υπέγραψε χθες τη σχετική σύμβαση μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Όπως είναι γνωστό, η αναγκαιότητα των συμπληρωματικών εργασιών προέκυψε όταν στη διάρκεια εκτέλεσης της κυρίας σύμβασης προέκυψαν απρόβλεπτα προβλήματα. Συγκεκριμένα οι αλλεπάλληλες καθιζήσεις του πρανούς στη παραλία του κόλπου Δερματά, όπου το έδαφος είναι σαθρό, αποδείχτηκε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση αντιμετώπιση πράγμα το οποίο αναμένεται να δρομολογηθεί μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα γίνουν με τη συμπληρωματική εργολαβία που ξεκινά. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ηρακλείου, οι εργασίες θα ξεκινήσουν και πάλι άμεσα ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και να λυθεί έτσι οριστικά το σημαντικό ζήτημα ασφάλειας που είχε προκύψει εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων του 2010 και του 2014, τα οποία είχαν προκαλέσει την ολίσθηση του υφιστάμενου πρανούς. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για τη δεύτερη φάση του έργου και την πλήρη αποκατάσταση του κόλπου. Η δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 45.637,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.