Το ΙΤΕ ψάχνει λύση για την αστική υπερθέρμανση: ...ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ

Η αστική υπερθέρμανση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες του Ηρακλείου που οι ερευνητές του ΙΤΕ αναλαμβάνουν να λύσουν.

Η αξιοποίηση δορυφορικών καταγραφών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις αποτέλεσε αντικείμενο ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου URBANFLUXES, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ημερίδα έγινε χθες στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου. Την ημερίδα οργάνωσε το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον (http://rslab.gr) του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου.

Στην ημερίδα τον Δήμο Ηρακλείου εκπροσώπησαν οι αντιδήμαρχοι Ιωάννης Αναστασάκης, Πέτρος Ινιωτάκης, Ιωάννης Ρασούλης και Μαρίνος Παττακός, οι διευθυντές Προγραμματισμού Κωστής Μοχιανάκης, Πολεοδομίας Γεώργιος Φουρναράκης και Τεχνικών Έργων Νίκος Μιχελάκης.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Καλογερής και Γιώργος Αλεξάκης, ο διευθυντής του Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Νίκος Ζωγραφάκης, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Τζανοκωστάκης και η διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ελένη Χατζηγιάννη.

Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εκπροσώπησε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων Μαρίνος Κριτσωτάκης.

Από το ΙΤΕ συμμετείχαν στη συνάντηση ο Νεκτάριος Χρυσουλάκης, διευθυντής Ερευνών και συντονιστής του έργου URBANFLUXES και οι ερευνητές Ζήνα Μητράκα, Σταύρος Σταγάκης, Δημήτρης Πουρσανίδης, Νεκτάριος Σπυριδάκης και Δήμητρα Τζελίδη.

Οι δορυφόροι στην υπηρεσία των πολιτών

Το έργο URBANFLUXES εισάγει νέες ιδέες αξιοποίησης των δεδομένων των δορυφόρων παρατήρησης της γης προς την κατεύθυνση της βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Το έργο συντονίζεται από το ΙΤΕ και συμμετέχουν σε αυτό φορείς από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελβετία και Σουηδία. Περιοχές εφαρμογής, εκτός από το Ηράκλειο, έχουν επιλεγεί επίσης το Λονδίνο και η Βασιλεία. Σκοπός του έργου είναι η συνδυασμένη χρήση των παρατηρήσεων των νέων ευρωπαϊκών δορυφόρων Copernicus Sentinels με μετρήσεις ενός πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών, για την εκτίμηση των διαφόρων συνιστωσών του ενεργειακού ισοζυγίου. Δηλαδή, πώς η θερμότητα με μορφή ακτινοβολίας κατανέμεται στον αστικό ιστό, με ποιο ρυθμό η θερμότητα αποθηκεύεται στα κτίρια, με ποια ένταση η θερμότητα μεταφέρεται από την αστική επιφάνεια στον αέρα που βρίσκεται γύρω από τα κτίρια και τέλος, σε ποιες περιοχές εντός του αστικού ιστού οι εκπομπές θερμότητας από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι υψηλές. Το έργο URBANFLUXES έχει σαφή ερευνητικό προσανατολισμό γιατί ο τρόπος προσέγγισης του προβλήματος που πραγματεύεται είναι καινοτόμος σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, επειδή αναμένεται τα αποτελέσματα του έργου να έχουν επίδραση στην υποστήριξη των αειφόρων αναπτυξιακών δράσεων των τοπικών αρχών, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η παρουσίασή τους σε στελέχη τοπικών φορέων που έχουν αρμοδιότητες κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, πολιτικής προστασίας, αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο URBANFLUXES στον δικτυακό τόπο: http://urbanfluxes. eu.

Στο Ηράκλειο η ερευνητική δραστηριότητα του έργου εστιάζει στο πρόβλημα της αστικής υπερθέρμανσης, το οποίο εμφανίζεται εντονότερο τα τελευταία χρόνια. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αστικής υπερθέρμανσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καυσώνων, απαιτείται η γνώση του τρόπου με τον οποίο η αστική επιφάνεια και οι ανθρωπογενείς εκπομπές θερμότητας μεταβάλλουν το ενεργειακό ισοζύγιο σε τοπικό επίπεδο και οδηγούν στην υπερθέρμανση, επηρεάζοντας το μικρόκλιμα της πόλης. Η σε βάθος κατανόηση του φαινομένου αναμένεται να οδηγήσει στις βέλτιστες επιλογές γνωστών τεχνολογιών μετρίασης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε βέλτιστη εφαρμογή μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.