Στον διάλογο με τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις παράκτιες περιοχές και τη θάλασσα. Η συζήτηση οργανώθηκε από την CPMR - Διάσκεψη των Παρακτίων και Νησιωτικών Ευρωπαϊκών Περιφερειών, όπου η Κρήτη συμμετέχει, κατέχοντας την Αντιπροεδρία επί των Θαλασσίων Θεμάτων.

Οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης και η γενική διευθύντρια της CPRM Ε. Μαριάννου έθεσαν το πλαίσιο συζήτησης, το οποίο επικεντρώθηκε σε τρία βασικά σημεία:

-Τις ανάγκες και τις δυνατότητες εκ μέρους των Περιφερειών για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και επενδύσεων στις παράκτιες περιοχές τους και στον θαλάσσιο χώρο, καθώς και ευρωπαϊκά ή λοιπά έργα που ήδη υλοποιούνται.

-Πιθανά εμπόδια στην ανάπτυξη της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και τρόπους αντιμετώπισής τους.

-Ο ρόλος που μπορεί να κατέχει η Γεν Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Κομισιόν ώστε να διευκολύνει, να ενημερώσει περαιτέρω και να αξιοποιήσει με γνώμονα την καλύτερη απορροφητικότητα εκ μέρους των Περιφερειών των χρηματοδοτικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, που αποτελούν μία από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης πρότειναν και συζήτησαν με τους εκπροσώπους των Περιφερειών την έναρξη διαλόγου με τις Περιφέρειες, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, για την αξιοποίηση όλων των συμπερασμάτων και θέσεων των Περιφερειών που εκφράστηκαν στη συνάντηση, με στόχο τη βελτίωση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, σε περιφερειακό επίπεδο, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την περιφερειακή επιχειρηματικότητα και διαπερι- φερειακή συνεργασία, σε καίριους κλάδους της Γαλάζιας Ανάπτυξης που αφορούν στον παράκτιο τουρισμό.