Σε δράση καθαρισμού και ενημέρωσης προχώρησαν από κοινού η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και το ξενοδοχείο Fodele Beach & Water Park Holiday Resort. Η δράση πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Φόδελε, ενώ στόχο είχε τη σωστή πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός στην ακτή, δίπλα από την παραλία του ξενοδοχείου με παράλληλο διαχωρισμό των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν. Στη συνέχεια, στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Beach Bar του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort έγινε μία σύντομη ενημέρωση στους πελάτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου για την ανακύκλωση και το χρόνο αποσύνθεσης των υλικών στη φύση. Στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους ένα σχετικό ενημερωτικό έντυπο με υλικά και το χρόνο αποσύνθεσής τους.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα και δράση στο πλαίσιο της Γαλάζιας Σημαίας που και φέτος έλαβε η παραλία του ξενοδοχείου.