Ο διευθυντής του ΙΗΔΛ καθ. Σπύρος Αναστασιάδης  και ο επικεφαλής της ομάδας TCM καθ. Γ. Κυριακίδης με την ομάδα των φοιτητών από το WVU  και το εργαστήριο του ΙΤΕΟ διευθυντής του ΙΗΔΛ καθ. Σπύρος Αναστασιάδης και ο επικεφαλής της ομάδας TCM καθ. Γ. Κυριακίδης με την ομάδα των φοιτητών από το WVU και το εργαστήριο του ΙΤΕ

Από την Αμερική έρχονται στο Ηράκλειο για εκπαίδευση!

Συγκεκριμένα, στα εργαστήρια TCM του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ φιλοξενούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και για διάστημα πέντε εβδομάδων μια ομάδα εννέα φοιτητών από το Παν/μιο της West Virginia (WVU) των ΗΠΑ, με σκοπό την εκπαίδευση σε θέματα νανο-τεχνολογίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό διαφανών οξειδίων μετάλλων που βρίσκουν εφαρμογές στα διαφανή κυκλώματα (transparent electronic devices).

Η εκπαίδευση της ομάδας των φοιτητών πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας ΙRES με το Πανεπιστήμιο της WV και χρηματοδοτείται από τον Εθνικό φορέα NSF των ΗΠΑ.