Η καταγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών κάθε κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και κάθε φορέα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ανατολικής Κρήτης.

Η συνάντηση είχε στόχο τον σχεδιασμό ενός πλάνου δικτύωσης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων της ανατολικής Κρήτης αλλά και γενικότερα φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και την καταγραφή των κύριων βημάτων αυτής. Πιο συγκεκριμένα τα κύρια θέματα που εντάχθηκαν στο σχέδιο κοινής πορείας και που θα αναλυθούν περαιτέρω σε επόμενες συναντήσεις είναι τα εξής:

• Εσωτερική αγορά

• Brand-Κοιν.Σ.Επ.

• Αλληλέγγυα δράση

• Κοινές υποστηρικτικές δομές

• Εκπροσώπηση-διεκδίκηση

Ως επόμενο βήμα αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας δεύτερης συνάντησης την Τετάρτη 19 Ιουλίου, στις 5 μμ στο χώρο του Commons Lab. Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν, εκτός των άλλων, η ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς μεταξύ φορέων Κ.Α.Λ.Ο. και η προετοιμασία για τη 2η παγκρήτια συνάντηση που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί στα Χανιά στα τέλη Ιουλίου. Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δεν παρευρέθηκαν αλλά ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετέχουν μπορουν να επικοινωνούν στο [email protected]