Πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για αντικατάσταση παλαιού και φθαρμένου βιοϊατρικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Κρήτης.

Πιο συγκριμένα, εντάχθηκε ο εξοπλισμός παραγωγής αέριου Οξυγόνου σε 5 νοσοκομεία της Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ. Πρόκειται για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Στα Νοσοκομεία Χανίων, ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο πρόκειται να πραγματοποιηθεί και εμφιάλωση για ίδια χρήση εντός του νοσοκομείου.

Η απόσβεση του κόστους της εγκατάστασης παραγωγής οξυγόνου στα νοσοκομεία του Ηρακλείου θα γίνει σε 17 μήνες, ενώ στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης πραγματοποιείται σε λιγότερο από τρία έτη. Σύμφωνα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια «η σημασία του εγχειρήματος, πέραν της αυτονομίας σε ιατρικό οξυγόνο, έγκειται στο ότι εκτιμάται ότι θα ωθήσει τις τιμές του υγρού οξυγόνου σε περαιτέρω μείωση, με πανελλήνια οφέλη στην εξοικονόμηση πόρων των νοσοκομείων και την αξιοποίηση των εξοικονομηθέντων πόρων στον στρατηγικό σχεδιασμό».

Από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του 2017 χρηματοδοτήθηκαν επιπρόσθετα:

• Στο ΠΑΓΝΗ η γ’- ΚΑΜΕΡΑ δύο κεφαλών SPECT-CT, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Στο Βενιζέλειο η προμήθεια:

• Χειρουργικής τράπεζας συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

• Οφθαλμολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 156.000 ευρώ.

• 12 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης – αιμοδιήθησης, συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων η προμήθεια:

• Τεσσάρων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης-αιμοδιήθησης, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Από το αποθεματικό του 2016:

• Το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου χρηματοδοτήθηκε με 60.000 ευρώ για τη μεταστέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Το Γ.Ν. Χανίων χρηματοδοτήθηκε για:

• Τη μεταστέγαση της Νοσηλευτικής Σχολής, συνολικού προϋπολογισμού 13.000 ευρώ.

• Την προμήθεια 2 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης – αιμοδιήθησης, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

• Την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

• Την αντικατάσταση συστήματος αποσκλήρυνσης νερού συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.