Η σφυγμομέτρηση της συμμετοχής των δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταγράφεται μέσα από το απουσιολόγιο του Σώματος, στο οποίο αριθμούνται οι συμμετοχές και οι απουσίες.

Τα στοιχεία της τελευταίας δημοτικής περιόδου, και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβρη του 2014 μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι υπάρχουν σύμβουλοι, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε τις μισές συνεδριάσεις του Σώματος, ενώ καταγράφεται και ένας σημαντικός αριθμός συμβούλων, που έχουν συγκεντρώσει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό απουσιών.

Η παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για τους εκλεγμένους συμβούλους, όχι μόνο διότι αρκετούς τούς δυσκολεύει η ώρα, αλλά και γιατί πολλοί από αυτούς έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις και έκτακτα γεγονότα, τα οποία είναι δύσκολο να διαχειριστούν. Όμως, οι αλλεπάλληλες απουσίες πέρα από το τυπικό ζήτημα, που παραπέμπει στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ουσιαστικά αναδεικνύει ένα βαθύτερα πολιτικό θέμα, για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει κάποιος να συμμετέχει στα κοινά, έχοντας την ύψιστη τιμή, να έχει λάβει την ψήφο των δημοτών.