Νέους επιστήμονες ενισχύει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, από τις 2.114 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί επελέγησαν για χρηματοδότηση 538.

Οι παρεχόμενες υποτροφίες είναι ύψους 900 ευρώ μηνιαίως και έχουν συνολική διάρκεια από 12 έως 36 μήνες. Η κατανομή των υποτροφιών ανά θεματική περιοχή έχει ως εξής: Φυσικές Επιστήμες (136 υποτροφίες), Επιστήμες Ζωής (138 υποτροφίες), Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορικής (131 υποτροφίες) και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (133 υποτροφίες).

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υποψήφιων διδακτόρων που θα υποστηριχθούν στο ΑΠΘ ανέρχεται σε 115, στο ΕΚΠΑ 95, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 69, στο Πανεπιστήμιο Πατρών 64 και στο ΕΜΠ 51.

Ενώ στη φάση αυτή είχε αρχικά προϋπολογιστεί η διάθεση συνολικού ποσού 8,5 εκ. ευρώ για τους ΥΔ, ο μεγάλος αριθμός και κυρίως η υψηλή ποιότητα των προτάσεων οδήγησε στην απόφαση για αύξηση αυτού του προϋπολογισμού σε 13,5 εκ. ευρώ.

Η επικείμενη δεύτερη προκήρυξη αναμένεται να διευρύνει τις προοπτικές χρηματοδότησης και να δώσει την ευκαιρία στήριξης σε υποψήφιους διδάκτορες, που αν και είχαν αξιόλογες επιδόσεις, δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στη φάση αυτή.