Την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, ζητούν οι σύμβουλοι της παράταξης «Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον» μετά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το νόμο 4417 που ανοίγει τον δρόμο για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων.

Όπως τονίζουν, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους στα μέσα ενημέρωσης, στελέχη της δημοτικής αρχής είχαν δεσμευτεί ότι ευθύς μόλις αρθεί ο περιορισμός των προσλήψεων θα προχωρήσουν τάχιστα στην οργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό.

Σήμερα, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ξεπεράστηκε το πρόβλημα της απαγόρευσης προσλήψεων και συνεπώς μπορούμε να προχωρήσομε προς την στελέχωση της Υπηρεσίας Κκαθαριότητας του Δήμου μας. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, πρόσληψης μόνιμου προσωπικού όπως έχουν δεσμευτεί πολιτικά τα στελέχη της δημοτικής αρχής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «ο νόμος 4417 θέτει αυστηρά χρονικά περιθώρια, το πρώτο από τα οποία είναι η αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητες θέσεις. Και η αλλαγή αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 31 Ιουλίου 2017.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που Ο.Τ.Α. δεν υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας ή δεν προβεί στη σύσταση και κάλυψη νέων θέσεων-αν και παρέχεται ήδη η δυνατότητα αυτή-, «δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των φορέων αυτών».