«Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στις πόλεις. Τοπικές Μονάδες Υγείας – Από το Όραμα στην Υλοποίηση». Αυτός είναι ο τίτλος ημερίδας που πραγματοποιεί το Σάββατο 8 Ιουλίου η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Atlantis στις 9.30 το πρωί, στην αίθουσα «Μίνως ΙΙ» του ξενοδοχείου.

Σκοπός της ημερίδας είναι να προσεγγίσει και να παρουσιάσει τις δράσεις για τη μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ., που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα την ανάπτυξη των Τοπικών Μονάδων Υγείας ως μέσο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υγείας σε αστικές περιοχές, αλλά και τη συγκρότηση Ομάδων Υγείας, μέσα από τη λειτουργία των οποίων αναδεικνύεται και ενισχύεται ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας και της διεπιστημονικής προσέγγισης.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός. Επαγγελματίες υγείας από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς θα αναπτύξουν επιπρόσθετα τη δική τους προσέγγιση και ρόλο στην Ομάδα Υγείας, ενώ θα δοθεί βήμα για τοποθετήσεις θεσμικών φορέων και εκπροσώπων ασθενών. Μέσω ενός γόνιμου διαλόγου θα δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επίτευξη του κοινού στόχου: καθολική, δημόσια και ποιοτική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με απώτερο στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, κυριότερα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας είναι η καθολική και δωρεάν υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, εξωστρεφής λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ολιστική - ανθρωποκεντρική προσέγγιση με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή της υγείας στην κοινότητα.