Περίπου 53.000 φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτης φορολογητέας ύλης, με το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων που έχει βεβαιωθεί να ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν εισπραχθεί ήδη 200 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό έχει ρυθμιστεί και εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που λήγει ρύθμιση εκτιμάται ότι το ποσό των πρόσθετων φόρων θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ.