Στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως στο Ταλίν της Εσθονίας, ο κ. Κουράκης μαζί με τον Μακάριο, τον Ηρακλειώτη Επίσκοπο Χριστουπόλεως και Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή της Εσθονίας Στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως στο Ταλίν της Εσθονίας, ο κ. Κουράκης μαζί με τον Μακάριο, τον Ηρακλειώτη Επίσκοπο Χριστουπόλεως και Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή της Εσθονίας

Στο Ταλίν της Εσθονίας βρίσκεται ο Γιάννης Κουράκης με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, προκειμένου να συμμετέχει στη συνεδρίαση της επιτροπής για το «Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή Και Ενέργεια» με θέμα συζήτησης η «ενεργειακή Ένωση και η τοπική - περιφερειακή αειφόρος ανάπτυξη. Πολιτικές καθαρής ενέργειας για την ενίσχυση της οικολογικής διάστασης των μικρών και μεγάλων πόλεων και των περιφερειών».

Με δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο κ. Γιάννης Κουράκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να αμφισβητεί την ορθότητα των συμφωνιών του Παρισιού και τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, όπως επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής της ομάδας των «7», είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάζει την ανάπτυξη, την βιωσιμότητα, και την καινοτομία, ενισχύοντας τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια το νόημα «της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».