Σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης της φυτικής παραγωγής, από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, η φυτική παραγωγή καλύπτεται από ζημιές οι οποίες προκύπτουν από χαλάζι, παγετό, πλημμύρα και καύσωνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 των Εννοιολογικών Προσδιορισμών του ΕΛΓΑ, ως ζημιά θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής, η οποία αναμένεται να συγκομισθεί κατʼ αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμισή της από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος των παραγωγών.

Σε σχέση με τον κανονισμό, ως καύσωνας θεωρείται «η άνοδος της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 40° C, με συνέπεια ζημιά στη φυτική παραγωγή.

Με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ επίσης, ως αποζημίωση θεωρείται το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους προς αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς που έπαθε η φυτική τους παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έλαβε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, έχουν βεβαιωθεί σε πολλά σημεία της Κρήτης θερμοκρασίες που υπερέβαιναν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε θεωρείται βέβαιο ότι ο Οργανισμός θα προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων.