Άνθρακες αποδεικνύεται ο θησαυρός που αναμενόταν από τις διάφορες λίστες καταθετών του εξωτερικού, όπως Μπόργιανς και Λαγκάρντ, καθώς ακόμη και στις περιπτώσεις που εντοπίζονται παραβάσεις εισπράττεται μόνο ένα μικρό μέρος των προστίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Yπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκαν στη Βουλή, από τους ελέγχους υποθέσεων της λίστας Λαγκάρντ βεβαιώθηκαν πρόστιμα 264,5 εκατ. ευρώ, αλλά έχουν εισπραχθεί μόνο 43,5 εκατ. ή το 16%.

Από τον έλεγχο υποθέσεων της λίστας Μπόργιανς, τα πρόστιμα ήταν 12,7 εκατ. αλλά έχουν εισπραχθεί μόλις 137.000 ευρώ ή το 1%.

Στις υποθέσεις που αφορούν τα εμβάσματα στο εξωτερικό, η εισπραξιμότητα των προστίμων είναι 10,6%.