Οι συνεργάτες του έργου καθώς και οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης μετά το πέρας της εκδήλωσηςΟι συνεργάτες του έργου καθώς και οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης μετά το πέρας της εκδήλωσης

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί μέσα από τη συνεργασία δύο Δ/νσεων (ΠΕΧΩΣ & ΔΑΟ) το έργο “LIFE: Adapt2Clima” που μελετά την προσαρμογή του γεωργικού τομέα τριών νησιών της Μεσογείου (Κρήτης, Κύπρου, Σικελίας) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ισπανία, με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την παρουσίαση των καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών ολιστικής προσέγγισης, με ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (Υπουργείο, Περιφέρεια, πανεπιστημιακά – ερευνητικά ιδρύματα, οργανώσεις αγροτών, επιχειρήσεις αγροτών, γεωργικοί σύμβουλοι, ΜΚΟ, κ.λ.π).

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου αρχικά στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάσεις για:

- το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή,

- τις προβλέψεις και τα προτεινόμενα μέτρα στον υποτομέα της γεωργίας καθώς και

άλλων 2 σχετικών έργων LIFE (Agriadapt, SHARA).

Στη συνέχεια σε workshop που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών τόσο σε σχέση με τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά την καλλιεργητική διαδικασία, όσο και της μεθοδολογίας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των παραγωγικών φορέων για την υιοθέτηση των μέτρων προσαρμογής σε σχέση με την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού και του περιορισμού της χρήσης των λιπασμάτων. Τέλος ακολούθησαν δύο επισκέψεις στο πεδίο (ελαιώνες) στην ευρύτερη περιοχή της Ανδαλουσίας όπου επικρατούν ιδιαίτερα ξηροθερμικές συνθήκες (Μ.Ο ετήσιας βροχόπτωσης τα 200-250 mm).