Από την παραλαβή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ΗρακλείουΑπό την παραλαβή δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου

Από τις 19 Ιουνίου 2017 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβε- στών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά μια Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στο fireservice.gr

Στην συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως από τις 20 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου και ώρα 9:00 έως 18:00 στην έδρα των διοικήνόμων στην επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών για τις υπόλοιπες διαδικασίες:

1. έλεγχος δικαιολογητικών

2. εναστημομέτρηση -1.70 ύψος Άντρες και Γυναίκες.

3. παραλαβή δελτίου υγειονομικής εξέτασης και

4. επίλυση κάθε απορίας.

Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για το τι χρειάζεται να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής και συγκεκριμένα:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο Αίτησης δήλωσης που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις.

3. Δύο φωτογραφίες τύπου Ταυτότητας

4. Την υπεύθυνη δήλωση που έκανε ηλεκτρονικά.

5. Ενημερώνεται τι έγγραφα χρειάζεται σε περίπτωση που είναι σε ειδικές κατηγορίες που αναφέρει η προκήρυξη.

Λόγω της πληθώρας υποψηφίων που σπεύδουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, παρίστανται στο χώρο παραλαβής δικαιολογητικών περισσότερα άτομα των επιτροπών για την καλύτερη εξυπηρέτηση.