Πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες για την ασφαλή χρηση των drones υπάρχουν πλέον στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα της ΥΠΑ για την υποστήριξη του Κανονισμού Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) γνωστών ως drones. Το σύστημα μπορεί να το επισκεφτεί ο κάθε ενδιαφερόμενος στο κεντρικό site της Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hcaa.gr ή www.ypa.gr

Είναι η πρώτη φορά που η ΥΠΑ διαθέτει ένα σύστημα με τόσο υψηλές προδιαγραφές τόσο στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας όσο και της άμεσης και με απόλυτη διαφάνεια στην επικοινωνία εξυπηρέτησης του πολίτη.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα της ΥΠΑ για τα ΣμηΕΑ προσφέρει μεταξύ άλλων τα εξής σύγχρονα χαρακτηριστικά:

ΠΙΣΤΟίΤΟΙΗΣΗ TAXIS: Η είσοδος στο νέο σύστημα γίνεται με το “όνομα χρήστη” και το “συνθηματικό” (USERNAME/PASSWORD) που χρησιμοποιεί ο πολίτης για την είσοδό του στο Taxis. Έτσι, η ΥΠΑ (μέσω της Γ.Γ.Π.Σ.) πιστοποιεί άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες τον πολίτη που επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο ή να υποβάλει ένα αίτημα, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται ο πολίτης να έρθει αυτοπροσώπως στα γραφεία της Υπηρεσίας με την ταυτότητά του ή να μεσολαβήσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την πιστοποίησή του.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η καταχώριση των στοιχείων ενός χειριστή ή κατόχου ΣμηΕΑ καθώς και των μηχανημάτων του γίνεται απευθείας “online” στο νέο αυτό σύστημα, συμπληρώνοντας δηλαδή απλά τα σχετικά πεδία στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ή του tablet του (ή και του κινητού) και τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα μετά την υποβολή τους, προς διεκπεραίωση. Αποτελεί λοιπόν παρελθόν ο χρονοβόρος παραδοσιακός τρόπος, σύμφωνα με τον οποίο ο πολίτης έπρεπε να “κατεβάσει” τις φόρμες αιτήσεων από το site της ΥΠΑ, να τις εκτυπώσει, να τις συμπληρώσει, να τις σαρώσει (με scanner) και να τις στείλει συμπληρωμένες πίσω στην ΥΠΑ με email ή με fax (ή με το ταχυδρομείο) ή και να τις προσκομίσει αυτοπροσώπως.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εκτός από τη χρονική αμεσότητα, η παραπάνω μέθοδος προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερη αξιοπιστία (γιατί δεν μεσολαβεί υπάλληλος που θα μεταφέρει τα στοιχεία τους από το χαρτί στον υπολογιστή) και ασφάλεια στα προσωπικά τους δεδομένα σε σχέση με τα απλά email ή τα fax, καθώς η νέα αυτή ειδική ιστοσελίδα για τα ΣμηΕΑ είναι κρυπτογραφημένη με σύγχρονο πρωτόκολλο TLS και έτσι τυχόν προσωπικά δεδομένα πολιτών που υποβάλλονται μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, μεταφέρονται με διαδικτυακή ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων του Υπολογιστικού Κέντρου της ΥΠΑ, όπου και η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και διασφαλισμένη.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Το νέο σύστημα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να επισυνάψει ο πολίτης στην κάθε αίτησή του “online” ηλεκτρονικά αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να κερδίσει χρόνο στη διεκπεραίωση (έως ότου παραληφθούν τα πρωτότυπα από την Υπηρεσία, εάν αυτό απαιτείται για την υπόθεσή του), αλλά και να αποφύγει την αποστολή συνημμένων μέσω email, διαδικασία που δεν παρέχει ασφάλεια υψηλού επιπέδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Το νέο σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες ακόμη και χωρίς Εγγραφή στο Μητρώο της ΥΠΑ, να ενημερώνονται άμεσα με έναν πολύ φιλικό και εύκολο τρόπο (μέσω της γεωγραφικής εφαρμογής “DRONE AWARE”) για τις περιοχές όπου απαγορεύονται πτήσεις ΣμηΕΑ. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με λεπτομερείς και αναλυτικούς χάρτες όπου φαίνονται ως απλά σχήματα οι βασικοί περιορισμοί και προειδοποιήσεις που ισχύουν για τα ΣμηΕΑ στον ελληνικό εναέριο χώρο βάσει του Κανονισμού. Η εφαρμογή είναι “δυναμική”, δηλαδή παρέχει συνεχώς την τρέχουσα πληροφόρηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ: Το νέο σύστημα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα, σε όσους πολίτες/ χειριστές ΣμηΕΑ απαιτείται (από τον Κανονισμό) να υποβάλουν ένα Σχέδιο Πτήσης στην ΥΠΑ πριν πετάξουν το ΣμηΕΑ τους, να το κάνουν με έναν απλό και εύκολο τρόπο, είτε καθορίζοντας οπτικά την περιοχή ενδιαφέροντος πάνω σε χάρτη (σχεδιάζοντας με το ποντίκι του υπολογιστή ή με το δάκτυλο στο κινητό ή το tablet), είτε δίνοντας τις αριθμητικές συντεταγμένες για την κάθε πτήση τους.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΤΗΣΗ: Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα, τους βοηθάει να προσδιορίσουν αν η πτήση τους είναι επιτρεπτή στον συγκεκριμένο χώρο και κατά τη χρονική περίοδο μέσα στην οποία θα διεξαχθεί και σε αντίθετη περίπτωση τους ενημερώνει για τις απαγορεύσεις ή τις προειδοποιήσεις που ισχύουν στην περιοχή ενδιαφέροντος με τρόπο άμεσο, απλό και εμφανή.