Να μπορούν να εργάζονται νόμιμα και ισότιμα μέσα σε περιβάλλον κρίσης. Αυτό ζητούν οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, στο πλαίσιο επιστολής τους για τον τρόπο που λειτουργούν τα κινέζικα καταστήματα. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου εγκαλούν τους συναρμόδιους φορείς, υποστηρίζοντας πως οι παρεμβάσεις τους είναι ανεπαρκείς, ενώ ζητούν να εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι με σκοπό να διασφαλιστεί τουλάχιστον η ισότητα στην αγορά του Ηρακλείου.