Εκατό προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία και μονάδες Υγείας της Κρήτης ανακοίνωσε η ΔΥΠΕ Κρήτης.

Στο Ν. Ηρακλείου θα προσληφθούν 42 άτομα, στο Ν. Λασιθίου 20, στα Χανιά 22 και στο Ρέθυμνο 16.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είκοσι δύο θέσεις: Οι δώδεκα θέσεις αφορούν στο Γ.Ν. Χανίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και οι δέκα θέσεις στα ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Χανίων, Κισσάμου, Βάμου, Κάνδανου και στο ΠΕΔΥ – ΠΠΙ Χώρας Σφακίων.

 Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου δεκαέξι θέσεις: Οι δώδεκα θέσεις αφορούν στο Γ.Ν. Ρεθύμνου και οι τέσσερις θέσεις στα ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας Ανωγείων, Περάματος, Αγίας Φωτεινής και Σπηλίου.

 Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σαράντα δύο θέσεις: Οι τριάντα οκτώ θέσεις αφορούν στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και οι τέσσερις θέσεις στο ΠΕΔΥ – Μονάδα Υγείας Ηρακλείου και στο ΠΕΔΥ – ΠΠΙ Τυμπακίου.

 Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είκοσι θέσεις: οι δέκα εννέα θέσεις αφορούν στο Γ.Ν. Λασιθίου και η μία θέση στο ΠΕΔΥ – Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα της Προκήρυξης.

Στις 3 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου και λήγει την Τρίτη 31 Ιανουαρίου.

Οπως σημειώνεται, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. και να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστείλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Ως προς τα προσόντα, εκτός των αντίστοιχων με την ειδικότητα τίτλων σπουδών, στα κριτήρια, που θα ληφθούν υπόψη, ως προς τη μοριοδότηση των υποψηφίων, θα ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως πιστοποιητικά χειρισμού Η/Υ, άδειες άσκησης επαγγέλματος μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αλλά και η γνώση ξένων γλωσσών.