Τα χρόνια ασφάλισης (αριθμός ενσήμων) και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί σε ασφαλιστικές εισφορές θα είναι τα δύο κριτήρια βάσει των οποίων θα διαμορφώνεται πλέον το ποσό της σύνταξης. Ο τρόπος υπολογισμού αλλάζει, όχι μόνον για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αλλά και για τους ήδη συνταξιοδοτούμενους, που θα δούν το ποσό της σύνταξης τους να αναπροσαρμόζεται. Μετά από πολύμηνη «κυοφορία», εκδόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που καθορίζει τρόπο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα.

Το νέο τοπίο στο Ασφαλιστικό «κλειδώνει» με τέσσερις εγκυκλίους, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου, για την εθνική - ανταποδοτική σύνταξη, τις συντάξεις χηρείας και τον ανακαθορισμό των παλαιών συντάξεων. Ο χάρτης των ανατροπών αναδεικνύει χαμένους και διασωθέντες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.