Βελτιωμένα αποτελέσματα παρουσίασαν οι τουριστικές εταιρείες στην οικονομική χρήση 2015/2014, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών 802 τουριστικών εταιρειών, που παρακολουθει η ICAP. Ειδικότερα:

Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων αυτών αυξήθηκαν κατά 2%, παράλληλα δε υπήρξε και συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αύξηση των μικτών κερδών κατά 7,6%. Οι μεταβολές αυτές, σε συνδυασμό και με τα αυξημένα μη λειτουργικά έσοδα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και στην περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, με την καταγραφή κερδών προ φόρου ύψους 162,4 εκατ. ευρώ το 2015 (ετήσια αύξηση σχεδόν κατά 7%).

Ωστόσο, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 4,9% το τελευταίο έτος και διαμορφώθηκαν σε 512,7 εκ. ευρώ το 2015.

Συνολικά, για τις εταιρείες όλων των κλάδων, πλην τραπεζών και ασφαλειών, τα ενοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 10.531 ελληνικών επιχειρήσεων δείχνουν ότι το 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την ανακοπή της φθίνουσας πορείας και την επάνοδό τους στην κερδοφορία, για πρώτη φορά μετά από μία περίοδο συνεχούς καταγραφής ζημιών, επί μία πενταετία.

Παρόλο που ο κύκλος εργασιών το τελευταίο έτος σημείωσε μικρή μείωση, κατά 3%, οι τεράστιες προσπάθειες προσαρμογής των επιχειρήσεων απέδωσαν καρπούς, με συνέπεια το λειτουργικό αποτέλεσμα να βελτιωθεί εντυπωσιακά και τα λειτουργικά κέρδη να διπλασιαστούν.

Επίσης, η πλέον θεαματική μεταβολή σημειώθηκε στο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, το 2015 υπήρξε ανατροπή των μέχρι τότε αρνητικών αποτελεσμάτων και καταγράφηκαν κέρδη προ φόρου ύψους 1,89 δισ., έναντι ζημιών 213 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.