Άλλα περίπου 200.00 άτομα διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το 2015 στην Ελλάδα, ενώ οι τάσεις επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων μειώνονται σημαντικά για τους άνδρες, έναντι οριακής αύξησης για τις γυναίκες.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην έρευνα Global Enterpreneushrip Monitor, την οποία εκπονεί για την Ελλάδα το ΙΟΒΕ.

Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι ακόμη και εάν κάποιος επιθυμεί να δημιουργήσει μία νέα επιχείρηση στη χώρα μας, πέραν της ούτως ή άλλως «βαριάς» γραφειοκρατίας, βρίσκεται αντιμέτωπος και με υψηλό κόστος, καθώς η έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα απαιτεί διπλάσιο αρχικό κεφάλαιο (30.000 ευρώ) σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο (16.400 ευρώ).

Όπως αναφέρει στην έκθεσή του το ΙΟΒΕ, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

- Περίπου 450.000 άτομα βρίσκονταν στα αρχικά στάδια επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης).

- Συνολικά 1,33 εκατομμύρια άτομα συνολικά αναπτύσσουν κάποιου είδους επιχειρηματική δραστηριότητα.

- Σημαντική αύξηση της γυναι-κείας επιχειρηματικότητας – αμβλύνεται το σχετικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων.

- Μεγάλη αύξηση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

- Ενίσχυση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

- Αν και υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, που ξεκίνησε η κρίση, η επιχειρηματικότητα «ανάγκης» παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

- Η έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα απαιτεί διπλάσιο αρχικό κεφάλαιο (30.000 ευρώ) σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο (16.400 ευρώ).

- Ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ) και οικογένεια οι κύριες πηγές άντλησης χρηματοδότησης των επίδοξων επιχειρηματιών.

- Η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η μικρή συμβολή στην απασχόληση, παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

- Δυσμενέστερο το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καινοτομίας.

- Σε επίπεδο – ρεκόρ το ποσοστό του πληθυσμού που δεν διαβλέπει επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα για τους επόμενους 6 μήνες.