Στις υπηρεσίες του Δήμου Χερσονησου παραδόθηκαν οι υπηρεσιακοί φάκελοι των 243 δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Χερσονήσου αναλαμβάνει και επισήμως τη διαδικασία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων όλων των δικαιούχων που ζουν στα διοικητικά του όρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου νομιμοποιείται να καταβάλει τα προνοιακά επιδόματα των υπόλοιπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016.