Από την 1η Νοεμβρίου 2016 τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Επί της ουσίας πρόκειται για διαφορετική χρέωση κατά τη διάρκεια του 24ώρου ως εξής:

-Tιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης «Ημέρας»

- Mειωμένη τιμή «Νύχτας» στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Για να αποκτήσετε το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση πρέπει να επισκεφτείτε το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας. Εκεί θα υποβάλετε αίτηση και θα καταβάλετε τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης, πρέπει να επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, έχοντας μαζί την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά σας.