Είναι αλήθεια ότι η εταιρεία που εκδίδει την «Π» προσέφυγε στα δικαστήρια για να επιτύχει μια συνολική ρύθμιση των οφειλών της (χωρίς να ζητά να της χαριστεί έστω ένα ευρώ), κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που της παρέχει ο νόμος.

Η αίτηση της εταιρείας συνοδεύεται από πολυσέλιδο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο προβλέπει σειρά επενδυτικών και αναπτυξιακών δράσεων που, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση των οφειλών της, εγγυώνται την ομαλή πορεία της εταιρείας στη νέα εποχή. Κάποιες από τις πρωτοβουλίες αυτές θα φανούν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι η «Π» είναι η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην Κρήτη και η δεύτερη στην Ελλάδα μεταξύ των εφημερίδων της περιφέρειας. Η «Π» θα συνεχίσει να λειτουργεί με την αξιοπιστία που ανέκαθεν τη διέκρινε και με μοναδικό σκοπό την πλουραλιστική και υπεύθυνη ενημέρωση των αναγνωστών της.