Αύξηση της τάξης του 0,5% σημείωσε η απασχόληση στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο και 1,3% σε ετήσια βάση σύμφωνα με την Eurostat.

Η απασχόληση στις 19 χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο και κατά 0,3% στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ετήσια αύξηση της απασχόλησης ήταν 1,4% σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη και 1,55 στην ΕΕ των 28 χωρών.

Η απασχόληση αυξήθηκε περισσότερο σε τριμηνιαία βάση στην Εσθονία κατά 1,7%, στην Ιρλανδία κατά 1,1% και στη Λιθουανία κατά 1%. Αντίθετα, η Κροατία ήταν η μοναδική χώρα στην οποία καταγράφτηκε μείωση της τάξης του 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.