Την αγορά προβληματικών δανείων από τις ελληνικές τράπεζες, εξετάζει το PCP Capital Partners που σκοπεύει να «ρίξει» για το σκοπό αυτό κεφάλαια ύψους 2 δισ. δολαρίων. Εκτός της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, το fund θα επιδιώξει και την αγορά διάφορων ελληνικών επιχειρήσεων.

Το PCP, διευθύνει η Amanda Staveley και διατηρεί στενούς δεσμούς με Άραβες επενδυτές.

Σύμφωνα με το MarketWatch, το ξένο fund στοχεύει να συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, αποκτώντας το πλειοψηφικό της πακέτο.

Η PPC, «ποντάρει» πως με την κίνηση αυτή (σ.σ. συμμετοχή στη συνεταιριστική τράπεζα) θα μπορούσε να προχωρήσει στην εξαγορά «προβληματικών» περιουσιακών στοιχείων άλλων ελληνικών τραπεζών.

Εκτός της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, το fund επιδιώκει και την αγορά διάφορων ελληνικών επιχειρήσεων.ΚΚR Credit

Να θυμίσουμε πως στα μέσα Μαΐου είχαμε τη συμφωνία για την από κοινού ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων που έλαβαν η Eurobank και η Alpha Bank. Ειδικότερα, οι δύο συστημικές τράπεζες θα αναθέσουν σε πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillastone –θυγατρική της αμερικανικής ΚΚR Credit– τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις.Αρχικά, το χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων θα ανέλθει, σταδιακά, σε 1,2 δισ. ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών (50%-50%) και η σύνθεσή του θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης και την KKR.

Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους. Να σημειώσουμε πως το ύψος των ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται στο ποσό των 110 δισ. ευρώ.