Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβάσεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην περιοχή του Ρεθύμνου, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις.

Συγκεκιρμένα:

- Σε παραλιακό μπαρ-εστιατόριο διαπιστώθηκε να απασχολούνται δέκα (10) εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

- Σε εστιατόριο διαπιστώθηκε να απασχολούνται τρεις (3) εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για τις ως άνω περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.