Αποπληθωρισμό για 41ο συνεχόμενο μήνα εμφάνισε η ελληνική οικονομία τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρά την αύξηση του ΦΠΑ και την επιβολή νέων φόρων.

Ειδικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του Ιουλίου 2016, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2015 προκύπτει µείωση 1%, έναντι µείωσης 2,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης τον Ιούλιο σε σύγκριση µε τον Ιούνιο 2016, παρουσίασε υποχώρηση 1,6%, έναντι κάμψης 1,3%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ o µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015 παρουσίασε πτώση 1%, έναντι κάμψης 1,9%, το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο.