Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει πλέον εξαντληθεί. Το σύνολο των οφειλών ξεπερνά τα 87 δισ. ευρώ ενώ καθʼ οδόν είναι το νέο κύμα φόρων που θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι οφειλές των φορολογουμένων στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν στα 3,22 δισ. ευρώ ενώ συνολικά μαζί με τις παλαιότερες οφειλές τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν ξεπεράσει τα 87 δισ. ευρώ. Τα παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη διαμορφώνονται στο στο ποσό των 83,855 δισ. ευρώ. Οι οφειλές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

- Τα 8,065 δισ. ευρώ χρωστούν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας και οι δημοτικές επιχειρήσεις.

- Τα 12,37 δισ. ευρώ οφείλουν πτωχευμένες επιχειρήσεις.

- Τα 63,262 δισ. ευρώ οφείλουν φυσικά νομικά πρόσωπα.

- Ενα ποσό 158 εκατ. ευρώ οφείλονται από εταιρείες που δεν υφίστανται και πλασματικούς ΑΦΜ.

Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο 2016 ανέρχεται σε 3,22 δισ. ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο καθώς δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί από έμμεσους φόρους υπέρ τρίτων, μη καταβολή μισθωμάτων, από καταπτώσεις εγγυήσεων, μη καταβολή προστίμων και παραβόλων.

Σημειώνεται ότι από το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος στο πρώτο τρίμηνο εισπράχθηκαν 809 εκατ. ευρώ ενώ διαγράφηκαν 305 εκατ. ευρώ και από  το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος εισπράχθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο 445 εκατ. ευρώ ενώ διαγράφηκαν  11 εκατ. ευρώ.