Του π. Ηλία Βολονάκη

Η Εκκλησία μας αυτόν τον μήνα γιορτάζει και προβάλλει σε προσκύνηση τον Τίμιο και Ζωοποιόν Σταυρόν ως πηγή εμπνεύσεων και σκέψεων ιερών.

Συγκινεί τις καρδιές μας η θέα του Τιμίου Σταυρού. Μας δημιουργεί κατάνυξη. Μας εμπνέει ευλάβεια και σεβασμό.

Ατενίζοντας τον Σταυρό του Κυρίου με τα μάτια της πίστεώς μας βιώνουμε μυστικά το μυστήριο της σωτηρίας μας. Ο ενανθρωπήσας Κύριος με την σταυρική θυσία μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου.

“Εξηγόρησας ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω τιμίω σου αίματι, τω Σταυρώ προσηλωθείς και την λόγχην κεντηθείς την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις” ψάλλει η λυτρωμένη εκκλησία Του. Ο Τίμος Σταυρός είναι το ιερό θυσιαστήριο επάνω στο οποίο προσφέρθηκε η υπέρτατη θυσία του Θεανθρώπου. Η σταυρική θυσία του Χριστού είναι η φανέρωση και εκδήλωση της μεγάλης αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. “Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια” (Ιωαν. γ’ 16). Στην επίγεια ζωή μας κεντρική έννοια καθι θέση έχει η Σταύρωσις. Δεν σωζόμεθα με τις καλές μας πράξεις, αλλά δια του Σταυρού του Κυρίου. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημά μας. “Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού” (Γαλ. 6,14) διακηρύσσει ο Απόστολος Παύλος. Με τον Σταυρό σταυρώνουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ζούμε εσωτερικά τον Χριστό. “Εχω πεθάνει στο σταυρό μαζί με το Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός” (Γαλ. 2,20) διαπιστώνει και ομολογεί πάλι ο μέγας Απόστολος των Εθνών.

Ζούμε στον κόσμο, αλλά δεν πρέπει ν’ ακολουθούμε τα του κόσμου. “Εμείς, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, απ’ όπου περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός” γράφει και προτρέπει τους φιλιππησίους ο Άγιος Παύλος. (Φιλ. 3,20). Στη σκέψη μας συνεχώς να είναι τα λόγια της αγίας μας βάπτισης: “Όσοι εις Χριστού εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε”. Η χριστιανική ζωή προϋποθέτει την απάρνηση του κακού εαυτού μας. Να μη συσχηματιζόμεθα “τω αιώνι τούτω”, αλλά η ζωή μας να εμπνέεται από τον Χριστό. Αυτό σημαίνει αγάπη ανιδιοτελής, εντιμότης και καθαρότης βίου, σωφροσύνη και ειλικρίνεια, καθαρότητα και ακρίβεια συνειδήσεως λουσμένη και φωτισμένη από το φως του Χριστού.

Η πίστη στον Εσταυρωμένο Κύριο δεν είναι απλή θεωρία. Είναι κατάθεση καρδιάς. Είναι τρόπος ζωής. Είναι βίωμα και πράξη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ο Κύριος είπε: “Εκείνος που θέλει να γίνει μαθητής μου, ας απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του, ας ετοιμασθεί για κάθε θυσία και ας με ακολουθήσει” (Ματθ. 10,38).

Ο δρόμος της αρετής είναι ανοιχτός μόνο μέσω του Χριστού και των αγίων Του. Ο Χριστός μάς τρέφει και μάς εμψυχώνει με το αίμα Του. Μας το προσφέρει η Εκκλησία σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ο Σταυρός σύμφωνα με έναν υπέροχο ύμνο της Εκκλησίας είναι ο φύλακας της οικουμένης, είναι το κόσμημα της Εκκλησίας, είναι το στήριγμα των πιστών, η δόξα των Αγγέλων και των διαμόνων το τραύμα.