Διαγωνισμό για τα Βραβεία Αριστείας Συγγραφικού Έργου 2015 διοργανώνει η International Art Academy.

Στο Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο ή φορέας ανεξαρτήτως εθνικότητας), με ένα συγγραφικό έργο γραμμένο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Θα δοθούν περισσότερα από 30 Βραβεία.

Θα δοθούν επίσης τιμητικά βραβεία, τιμητικές διακρίσεις και έπαινοι από την International Art Academy σε όλους τους συμμετέχοντες στην Τελική Φάση, ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης των έργων τους.

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής

Αντωνοπούλου 17 – Δημητριάδος, Βόλος

Τηλ. (0030) 6909.127.982 Fax. (0030) 24210 36242

e-mail: [email protected]

[email protected]

web page: www.artsociety.gr

www.artsociety.gr/artacademy.