Ο Δήμος Ηρακλείου, από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα, προσφέρει στους δημότες του τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου και sms. Το αίτημα προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία για διεκπεραίωση και επιστρέφεται στον αποστολέα ο μοναδικός κωδικός του αιτήματος. Τα αιτήματα καταχωρούνται στο σύστημα με επίσημο αριθμό πρωτοκόλλου.

Αυτό σημαίνει ότι διεκπεραιώνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για τη δημόσια διοίκηση. Ο δημότης ενημερώνεται αυτόματα, εφόσον επιθυμεί, με email ή sms για την κατάσταση του αιτήματος του.

Τρόποι υποβολής:

Μέσω διαδικτύου: Από τη σελίδα www.heraklion.gr επιλέγοντας από τη σχετική λίστα στις e-υπηρεσίες το αίτημα που θέλει να υποβάλει.

Tηλεφωνικά: Καλώντας στο 2813 409409 το αίτημα καταχωρείται ηλεκτρονικά και προωθείται αυτόματα στον αρμόδιο υπάλληλο.

Με SMS: Αποστολή στο 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>HP<κενό>[ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ].

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων που προσφέρει η πύλη στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government) αφορά τις παρακάτω υπηρεσίες:

•Παράπονα / Εισηγήσεις / Γενικά Αιτήματα.

•ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

•Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

•Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης

•ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

•Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

•Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

•Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

•ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ

•Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.

•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση.

•ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ

•Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων.

•Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (χωρίς πινακίδες).

•Κλάδεμα, κοπή και φύτευση δένδρων.

•Άλλα αιτήματα για θέματα καθαριότητας.

•ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

•Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών.

•Ηλεκτρονικές Πληρωμές Χρεών.

•ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

•Βλάβες Οδοστρώματος.

•Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών.

•Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων

•Κατασκευή και Συντήρηση Υπαίθριων Χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.).

•Βλάβες του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού.

•Βεβαιώσεις Αρίθμησης Οδών.

•Βεβαίωση Ακριβούς Διεύθυνσης Ακινήτων.

•Άλλα Αιτήματα για Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας.

• ΔΕΥΑΗ

•Αιτήματα Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Άρδευσης.

•ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

•Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών.

•Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως.

•Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως στους ενδιαφερόμενους.

•Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές.

•Άλλα Αιτήματα για Θέματα Πολεοδομίας.