Μειωμένες κατά 7,5% εμφανίσθηκαν οι τιμές των ακινήτων κατά το 2014, έναντι 10,9% που είχαν υποχωρήσει το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος που δημοσιοποιήθηκαν χθες, μειωμένες κατά 5,8% ήταν οι τιμές των ακινήτων και κατά το δ’ τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών για το σύνολο του 2014, σε σχέση με το 2013 έφθασε το 6,6% για τα «νέα» διαμερίσματα, έναντι 10,9% το 2013, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 8,0% το 2014, έναντι 10,8% το 2013. Το δ΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 5,4% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 6,1% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο του 2014 μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,9%.

Ειδικότερα, το δ’ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2013 κατά 6,6% στην Αθήνα, 6,9% στη Θεσσαλονίκη, 5,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2014, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2013 ήταν 9,1%, 6,6%, 6,7% και 5,2% αντίστοιχα.

Τέλος, οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας το δ’ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες κατά 6,1% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2013.