Είναι γεγονός ότι η χώρα μας περνά σήμερα μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αφού έχει προκαλέσει μεγάλη μείωση στους μισθούς και στις συντάξεις, έχει αυξήσει σημαντικά την ανεργία, με χιλιάδες εργαζόμενους να χάνουν τη δουλειά τους, έχει κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις επειδή δε μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος λειτουργίας τους και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων έχει φτάσει πλέον στον πάτο.

Το μόνο κομμάτι που έχει μείνει ανέγγιχτο είναι ο αριθμός των Ελλήνων βουλευτών, οι οποίοι ήταν και παραμένουν τριακόσιοι, ενώ υπάρχει νομικά η δυνατότητα να μειωθούν από τριακοσίους σε διακοσίους, χωρίς να χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση και ακόμη κατά την προσεχή αναθεώρηση όποτε γίνει, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο, αλλά εδώ χρειάζεται μεγάλη τόλμη και πολύ θάρρος, το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας σπανίζει. Ο αριθμός βέβαια των Βουλευτών της ελληνικής Βουλής, σε σχέση με άλλες χώρες με ανάλογο πληθυσμό με τη χώρα μας, είναι αρκετά μεγάλος, αφού για παράδειγμα η Αυστρία έχει 183 βουλευτές, η Τσεχία έχει 200, το Βέλγιο έχει 150 και η Πορτογαλία έχει 230, ενώ η Ολλανδία με 17 εκατομμύρια κατοίκους έχει 150 βουλευτές, η Ισπανία με πάνω από 45 εκατομμύρια κατοίκους έχει 350 βουλευτές και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) με 320 εκατομμύρια κατοίκους, έχει 435 βουλευτές και 100 γερουσιαστές. Επίσης η Ουγγαρία ψήφισε πρόσφατα νόμο και μείωσε τον αριθμό των βουλευτών της από 386 σε 200, αλλά η Χώρα μας επιμένει πεισματικά, παρά την οικονομική κρίση, να διατηρεί αρκετά μεγάλο αριθμό βουλευτών. Για τα Κράτη λοιπόν ισχύει η λαϊκή έκφραση, που λέει, “πες μου πόσους βουλευτές έχεις, να σου πω ποιος είσαι" και εδώ η χώρα μας παίρνει πολύ κακό βαθμό.

Η αρμοδιότητα για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, ανήκει αποκλειστικά στην ίδια την Ελληνική Βουλή, η οποία αποφασίζει για τη μείωση τους και ενώ τα πολιτικά κόμματα ομιλούν συνεχώς στα προγράμματα τους για μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν κάνουν ποτέ, υπάρχει εδώ πεδίον λαμπρό, να αποφασίσουν για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, που έτσι επιτυγχάνεται ταυτόχρονα, αφενός η σημαντική μείωση των κρατικών δαπανών και αφετέρου περιορίζεται σημαντικά το πελατειακό κράτος, ενώ η Βουλή με την ενέργεια της αυτή δείχνει εμπράκτως το ενδιαφέρον της, ότι συμμετέχει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς όμως η ελληνική Βουλή δεν τολμά να βάλει το δάκτυλο στον τύπο των ήλων και να αποφασίσει για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών της ελληνικής Βουλής.

Ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση να έχει την τόλμη και το θάρρος, να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα και να είναι βέβαιη ότι θα εκτιμηθεί από τον ελληνικό λαό, ενώ θα καταγραφεί θετικά στο έργο της, διαφορετικά θα έχομε μια από τα ίδια, δηλαδή τα καλά και συμφέροντα και ο λαός θα πει και πάλι ότι “άλλαξε τα ρούχα του ο Μανωλιός και τα έβαλε αλλιώς”.

* Ο Γιάννης Ξηρουχάκης είναι πρώην Δ/ντής ΕΛΤΑ