Αυστηρότερες γίνονται οι διαδικασίες ελέγχου των φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν με τα πλοία της γραμμής εμπορεύματα από το Ηράκλειο προς άλλα λιμάνια της χώρας. Από την ερχόμενη Δευτέρα οι λιμενικοί που θα διενεργούν τους ελέγχους θα μπορούν πλέον να αφαιρούν την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες από τους παραβάτες των υπέρβαρων φορτηγών οχημάτων και η επιστροφή τους θα γίνεται μονάχα όταν πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο που τους έχει βεβαιωθεί.

Σε αντίθεση με το παρελθόν που η διαδικασία προέβλεπε την κλήση σε απολογία του παραβάτη και μετά από ημέρες την απόφαση για αφαίρεση ή όχι της άδειας κυκλοφορίας και της πινακίδας, πλέον οι διαδικασίες είναι έχουν χαρακτήρα «εξπρές» και άμεσα εισπρακτικό...

Σύμφωνα με πηγές του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, θα πληρώνονται και τα πρόστιμα των ξένων εταιρειών, τα οποία έμεναν απλήρωτα.

Το έγγραφο

Το έγγραφο που απέστειλε το ΚΛΗ προς την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και το Σύλλογο Αυτοκινητιστών Ηρακλείου μεταφέρει μεταξύ άλλων:

«Απλοποιείται πλέον η διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων που αφορούν σε υπέρβαρα φ/γ οχήματα και θα εκδίδεται πλέον άμεσα η καταλογιστική πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου (σε έντυπο μπλοκ). Ως εκ τούτου γνωρίζεται ότι από την 09/02/2015 στο λιμένα Ηρακλείου από την Υπηρεσία μας σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση θα αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) των υπόψη οχημάτων (ελκυστήρων & ρυμουλκούμενων).

3. Διευκρινίζεται ότι, για τις περιπτώσεις που δεν συντρέχει άλλη διοικητική ποινή, τα ανωτέρω στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται στον παραβάτη με την προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του προστίμου από αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας για επτά (07) ημέρες, μόνον εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

4. Τονίζεται ότι προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες χρονικές καθυστερήσεις οφειλόμενες στην εφεξής τηρούμενη διαδικασία και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα μας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του διακινούμενου κοινού θεωρείται ως μείζονος σημασίας η ενημέρωση των μελών σας, καθώς και ανάλογων συλλογικών σας οργάνων λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων της νήσου, επί του περιεχομένου του παρόντος.

5. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο και υπενθυμίζονται οι παρακάτω υποχρεώσεις, η παράβαση των οποίων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις:

i. Να φορτώνεται το όχημα εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

ii. Να διατίθεται προς επίδειξη στα όργανα ελέγχου το σύνολο των προβλεπόμενων εγγράφων του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα/ΠΕΙ οδηγού, ΚΤΕΟ, τυχόν μισθωτήρια ελκυστήρα ή ρυμουλκούμενου, ασφαλιστήρια συμβόλαια, ζυγολόγιο) και του φορτίου.

iii. Να προσέρχεται κάθε όχημα εγκαίρως στο λιμένα. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η καθυστερημένη προσέλευση και συγκέντρωση μεγάλου αριθμού φ/γ στη γεφυροπλάστιγγα την ύστατη ώρα προ του απόπλου των πλοίων, συνιστά ευθύνη των οδηγών των φ/γ οχημάτων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετακυλά στα Λιμενικά Όργανα, για επίσπευση των ελέγχων ή στα πλοία για καθυστέρηση του απόπλου».