Την πραγματοποίηση ημερίδας για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και την Α’ Λυκείου, προγραμματίζει η Ενωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΦΝΗ αναφέρονται τα παρακάτω:

“Μια δεκαετία περίπου μετά την επαναφορά του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο, είναι κατά τη γνώμη μας γενική η αίσθηση ότι το μάθημα αυτό καρκινοβατεί συνολικά.

Αυτό καταφαίνεται από τις δυσκολίες και το δέος των μαθητών για το μάθημα, από την συχνή απογοήτευση των συναδέλφων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, από τις διαπιστώσεις των φιλολόγων-διορθωτών στις πανελλήνιες εξετάσεις για την ανεπαρκή γλωσσική κατάρτιση των τελειόφοιτων στα Αρχαία Ελληνικά.

Τα αίτια αυτής της κατάστασης είναι βεβαίως πολλά και ποικίλα και αξίζει οπωσδήποτε να επισημανθούν.

Γι’ αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε να διοργανώσει μια ημερίδα για τα Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο και την Α’ Λυκείου. Ο περιορισμός αυτός θεωρήθηκε απαραίτητος γιατί στις τάξεις αυτές ολοκληρώνεται λίγο πολύ η γλωσσική διδασκαλία στο μάθημα.

Η ημερίδα θα έχει ως στόχο να γίνει ένας απολογισμός για τη μέχρι τώρα πορεία του μαθήματος, να επισημανθούν τα σημεία της ύλης όπου ανακύπτουν οι μεγαλύτερες δυσκολίες, να εντοπιστούν οι ατέλειες των σχολικών βιβλίων και η αναγκαιότητα ίσως αναδιοργάνωσης της διδακτέας ύλης, κυρίως όμως να αναζητηθούν τρόποι αποτελεσματικότερης και ελκυστικότερης διδασκαλίας του μαθήματος.

Η σκοποθεσία αυτή βέβαια δεν αποκλείει τον προβληματισμό για τη σκοπιμότητα της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο.

Το Δ.Σ. πιστεύει ότι η επιτυχία της ημερίδας δεν θα εξαρτηθεί τόσο από τις γενικόλογες παιδαγωγικές θεωρίες όσο από τις δοκιμασμένες στην πράξη “θέσεις” των διδασκόντων.

Θεωρεί επομένως πολύτιμη την συσσωρευμένη εμπειρία των μαχόμενων στην τάξη φιλολόγων και γι’ αυτό κάνει έκκληση στην προθυμία κάθε συναδέλφου να συμβάλλει στον κοινό προβληματισμό καταθέτοντας την εμπειρία του και τις διδακτικές του επινοήσεις.

Οσοι συνάδελφοι θέλουν, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη του Δ.Σ. Μαρία Φραγκιαδάκη (τηλ. 2810-210944) και Κώστα Τσαλουχίδη (2810-237865), προκειμένου να μορφοποιηθεί οργανωτικά ο λόγος των συναδέλφων.

Βέβαια το ευτυχέστερο θα ήταν να υπάρξουν ομιλίες ή παρεμβάσεις από τους συναδέλφους που διδάσκουν το μάθημα”.