Είπανε, τι δεν είπανε, όχι και τόσα ωραία
κι ο Βενιζέλος άκουσε πολλά και εκπλαγείς,
πολλοί εθυμηθήκανε τη ρήση: Σήκω Ανδρέα,
να καμαρώσεις τα παιδιά αυτά της αλλαγής.
Σαράντα χρόνια πέρασαν, κακά ‘ναι τα χαμπάρια
και γίνονται ως φαίνεται, όλοι μαλλιά κουβάρια.
Άσε πολλοί που ζήτησαν μέτρα να μπουν εκ νέου
και εφωνάζαν ρυθμικά, τ’ όνομα, Παπανδρέου.

Ο μεσαρίτης