Ημερίδα για το Ιναχώριο (εννιά χωριά) Κισσάμου (χθες, σήμερα, αύριο) οργανώνει η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης ( σε συνεργασία με άλλους φορείς) στο Ενοριακό Κέντρο του Κάμπου Κισσάμου το Σάββατο 8 Αυγούστου 2015, και προσκαλεί τους μελετητές και τους ερευνητές της ιστορίας, της λαογραφίας, της αρχαιολογίας, της κοινωνίας, της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος ,της χλωρίδας κα της πανίδας της περιοχής να λάβουν μέρος σ’ αυτήν.
Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν ανακοίνωση στην ημερίδα θα πρέπει να στείλουν το θέμα της ανακοίνωσής τους (και τα πλήρη στοιχεία τους) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 και την περίληψη (της ανακοίνωσής τους) μέχρι 31 Μαρτίου 2015.