Νέες τιμές σε πολλά φάρμακα θα έχουμε το επόμενο διάστημα αφού μέχρι το τέλος της εβδομάδας εκτιμάται ότι θα δημοσιευθεί το νέο δελτίο τιμών

Η Επιτροπή Τιμών θα συναινέσει για ορισμένες διορθώσεις αλλά όχι για αυξήσεις.

Από την ανατιμολόγηση των φαρμάκων που κυκλοφορούν στη χώρα μας το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση της τάξης των 50 εκατ. ευρώ ετησίως (20 εκατ. ευρώ για το τελευταίο 4μηνο του 2014) ενώ συνολικά από τα υπόλοιπα μέτρα (πλαφόν, clawback κλπ) η εξοικονόμηση θα αγγίξει τα 150 εκατ. ευρώ για το έτος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης - την Τρίτη, και σε διάστημα ενός περίπου μήνα από την προηγούμενη- συζητήθηκαν και οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από την πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις. Οι ενστάσεις που είχαν υποβάλει οι επιχειρήσεις αφορούσαν συνολικά 420 κωδικούς φαρμάκων.