Ξεκινάνε σήμερα (7/8/2014) οι αιτήσεις στο νέο αναμενόμενο πρόγραμμα ανέργων (Voucher 2014) επιδοτούμενης κατάρτισης αλλά και επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις που αφορά 30.000 ανέργους για τις ηλικίες 25 έως 29 ετών.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για Κατάρτιση 80 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring και πρακτική άσκηση/Εργασιακή εμπειρία περίπου πέντε (5) μηνών (450 ωρών) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Μετά την επιδοτούμενη πρακτική άσκηση περίπου 5 μηνών (στην οποία πληρώνεται και ο μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές από το πρόγραμμα), για όσες εταιρείες το επιθυμούν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με επιδότηση περίπου 450? τον μήνα για άλλους 6 μήνες. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του μισθολογικού κόστους και δίνεται ως κίνητρο στις επιχειρήσεις για να κρατήσουν τον άνεργο και μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Ωφελούμενοι θα είναι:

 Αρχικά θα ωφεληθούν περίπου 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα θα ωφεληθούν:

 Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ από 25 μέχρι 29 ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως 31.12.1989)

Άνεργοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 25 μέχρι 29 ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως 31.12.1989)

οι οποίοι δεν έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Αργότερα θα ανοίξει το ίδιο πρόγραμμα για τους ανέργους ηλικίας από 18 ώς 24 ετών ενώ αναμένεται voucher και για τις ηλικίες άνω των 30 ετών.

Στους ωφελούμενους το πρόγραμμα παρέχει:

 Επίδομα κατάρτισης 6? ανά ώρα κατάρτισης (Σύνολο: 480? για τις 80 ώρες εκπαίδευσης)

Αμοιβή 2.070? (για αποφοίτους AEI/TEI για τις 450 ώρες εργασίας)

Αμοιβή 1.800? (για αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις 450 ώρες εργασίας)

Συγκεντρωτικά για την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση, οι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ θα επιδοτηθούν σύνολο2.550? (480?+2.070?), ενώ οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επιδοτηθούν σύνολο 2.280? (480?+1.800?.

Υλοποίηση στον Νομό Ηρακλείου:

Η υλοποίηση του προγράμματος στον Νομό Ηρακλείου μπορεί να γίνει στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης dp studies και στα 3 παραρτήματα τους Κουρητών 1 Πλατεία Κοραή, Μιλάτου 20 και Μελίνας Μερκούρη 64 στη Θέρισσο.

Το dp studies με πείρα και υπευθυνότητα 20 χρόνια στον χώρο της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής κατάρτισης, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την εκπαίδευση του κάθε ανέργου καθώς και την τοποθέτηση του σε θέσεις πρακτικής άσκησης στις πιο αξιόλογες επιχειρήσεις της Κρήτης με τις οποίες συνεργάζεται.

Αιτήσεις ανέργων

από 7/8/2014 έως 15/9/2014

Για τη συμμετοχή ενός ανέργου στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλει μέχρι 15/9/2014 την «Αίτηση Συμμετοχής».

Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω του παρόχου κατάρτισης dp studies τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα 2810.313.603, 2810.285.627 και 2810.288.569.

 Εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας www.dpstudies.gr μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχή για ανέργους ώστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που χρειάζονται και να την αποστείλετε με email στο ([email protected]).

 Αιτήσεις επιχειρήσεων

Αν έχετε επιχείρηση και ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε για εργασία ανέργους από το εν λόγω πρόγραμμα, τηλεφωνείστε στο dp studies ή κατεβάστε και εσείς από το www.dpstudies.gr την αίτηση συμμετοχής για εταιρείες και αποστείλετε την με email στο [email protected]