Σε 12 δόσεις η εξόφληση του φόρου

Οι απαντήσεις σε τέσσερις ερωτήσεις που απασχολούν τον κόσμο


Ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους που βρίσκονται σε προωτοφανές αδιέξοδο να πληρώσουν φόρους και χαράτσια επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Οικονομικών μέσω του νέου πλαισίου υπαγωγής στη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων που ανακοίνωσε.

Σύμφωνα με το πλαίσιο, όσοι φορολογούμενοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 12 μηνιαίες δόσεις τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ανάσα για τους φορολογούμενους διότι από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και τον Δεκέμβριο πρέπει να καταβληθούν ο φόρος εισοδήματος και ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων.

Ειδικότερα:

1Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων, έως την ημερομηνία της αίτησης, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών.

Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και οι τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων καθώς και υπέρ του αλλοδαπού Δημοσίου στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Επίσης στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του φορολογούμενου:

α) Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης.

β) Οι μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.

2 Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;

Οχι, εάν απολεσθεί η ρύθμιση, δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις.

3 Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του Διαδικτύου www. gsis.gr του υπουργείου Οικονομικών και κατ’εξαίρεση στο Δικαστικό Τμήμα της ΔΟΥ/Ελεγκτικού Κέντρου, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης των ρυθμιζόμενων οφειλών ή στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, εφόσον το ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

4 Πώς καταβάλλονται οι δόσεις των ρυθμίσεων;

Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (τράπεζες, ΕΛΤΑ) με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κω δικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Ειδικότερα η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται με επιμέλεια του οφειλέτη με πάγια εντολή πληρωμής, εφόσον υποστηρίζεται από τον φορέα είσπραξης.