Ποιοι είναι οι 47 γιατροί από το Ηράκλειο, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι πολλά, δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης υποστηρίζουν οι ίδιοι στην “Π” και εξηγούν γιατί αποφάσισαν να συμμετέχουν στα κοινά.