Η ετήσια τακτική απολογιστική γενική συνέλευση της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης θα γίνει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στα γραφεία της Εταιρείας (Πλατεία Αγίου Τίτου) και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, την Τετάρτη 26 του μήνα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Θα συζητηθούν η Έκθεση Πεπραγμένων του 2013 και έγκρισή τους, ο οικονομικός απολογισμός 2013 και έγκρισή του, η έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, ο προϋπολογισμός του 2014 και έγκρισή του, τα θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε και θέματα που ενδεχομένως προταθούν από τα μέλη.